Doctors

Col. (Retd.) Dr. Madan Deshpande
Chief Medical Director
Dr. Rahul Deshpande
Medical Director
Dr. Sucheta Kulkarni
Medical Director
Dr. Kuldeep Dole
Medical Director
Dr. Vidya J Chelerkar
Dr. Kalyani VKS
Dr. Shilpa Joshi
Dr. Atul Hegade
Dr. Nikhil Rishikeshi
Dr. Bharucha Khurshed
Dr. Varsha Mangiraj
Dr. Anuprita Gandhi
Dr. Nikhil Beke
Dr. Mukesh Paryani
Dr. Sonal S Chaugule
Dr. Ashwini Sonawane
Dr. Mahesh Tikekar
Dr. Hema Joshi
Dr. Megha Patil
Dr.Taras Sudhir
Dr. Rohit Kumar
Dr. Niraj Nalawade