Doctors

Col.(Retd)Dr.Madan Deshpande
Chief Medical Director
Dr.Rahul Deshpande
Medical Director
Dr. Sucheta Kulkarni
Medical Director
Dr. Kuldeep Dole
Medical Director
Dr. Vidya Chelerkar
Dr. Kalyani VKS
Dr. Shilpa Joshi
Dr. Atul Hegade
Dr. Nikhil Rishikeshi
Dr. Bharucha Khurshed
Dr. Varsha Mangiraj
Dr. Anuprita Gandhi
Dr. Nikhil Beke
Dr. Mukesh Paryani
Dr. Sonal Chaugule
Dr. Ashwini Sonawane
Dr. Hema Joshi
Dr. Megha Patil
Dr.Rashmi Kashikar
Dr. Abhilasha Parkhe
Dr. Abhilasha Alone Patil
Dr.Taras Sudhir
Dr. Niraj Nalawade