Doctors

Col. (Retd.) Dr. Madan Deshpande
Chief Medical Director
Dr. Rahul Deshpande
Medical Director
Dr. Sucheta Kulkarni
Medical Director
Dr. Kuldeep Dole
Medical Director
Dr. Sheetal Dharamadhkari
Dr. Vidya J Chelerkar
Dr. Kalyani VKS
Dr. Shilpa Joshi
Dr. Atul Hegade
Dr. Nikhil Rishikeshi
Dr. Vimal Parmar
Dr. Bharucha Khurshed
Dr. Varsha Mangiraj
Dr. Anuprita Gandhi
Dr. Nikhil Beke
Dr. Mukesh Paryani
Dr. Sonal S Chaugule
Dr. Ashwini Sonawane
Dr. Mahesh Tikekar
Dr. Hema Joshi
Dr. Megha Patil
Dr.Taras Sudhir
Dr. Rohit Kumar
Dr. Niraj Nalawade
Dr. (Lt Col.) Sudheer Kher
Dr. Suresh D. Kulkarni